PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 991/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2019 r.

A
A

ZARZĄDZENIE Nr 991/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 i ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Do pobrania: