PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie nr 925/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej - działalność na rzecz dzieci i młodzieży

A
A

Zarządzenie nr 925/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska (określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021") przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji.

Konkurs nr 819/21 - realizacja zadań publicznych z obszaru działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie nr 925-21 w sprawie powołania komisji konkursowej (240.28 KB)

Dariusz Szymański (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi