PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 820/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 czerwca 2021 r.

A
A

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 820/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 czerwca 2021 r. (437.29 KB)