PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 1997/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r.

A
A

ZARZĄDZENIE Nr 1997/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 i ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Do pobrania: