PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 1961/19 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie powołania Komisji Konkursowej- uzależnienia, badania socjologiczne

A
A

ZARZĄDZENIE Nr 1961/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 i ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Do pobrania: