PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 1661 /20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej - uzależnienia

A
A

ZARZĄDZENIE Nr 1661/20 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska i ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Do pobrania: