PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 166/19 Prezydenta Miasta Gdańska  w sprawie powołania Komisji Konkursowej

A
A

ZARZĄDZENIE Nr 166/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 i ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Do pobrania: