PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 1216/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 sierpnia 2019 r.

A
A

Zarządzenie Nr 1216/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1216/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
na realizację w latach 2019 i 2020 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 i ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Do pobrania: