PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenia Nr 917/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

A
A