PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 819/21 PMG z dnia 7 czerwca 2021 r. – działalność na rzecz dzieci i młodzieży

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych - określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w obszarze: 

9) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

c) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej.

 

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej (207.02 KB)

Dariusz Szymański (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi