PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzeniem Nr 1602/19 PMG z dnia 20 listopada 2020 r. - domy i kluby sąsiedzkie.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  w niżej wymienionych obszarach: 

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

f) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich,

g) koordynacja działań Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka" zlokalizowanego przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku ( pilotaż )

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej (123.19 KB)

Anna Stefańska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi