Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych elektronicznie w konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020, zgodnie z zarządzeniem Nr 223/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2020 r. i zarządzeniem Nr 298/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 marca 2020 r., wraz z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej.

A
A

Wyniki oceny formalnej (399.6 KB)