PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 - uzależnienia (dogrywka)

A
A

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 832/21 PMG z dnia 9 czerwca 2021 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Oferty na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 06-08.07.2021 r. do Ogłaszającego konkurs do Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie i miejscu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

 

Do pobrania: 

wyniki_oceny_formalnej_2.2_BIP (391.18 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.11_BIP (385.66 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.15_BIP (388.22 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.2_BIP (385.35 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.4_BIP (385.39 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.11_BIP (389.45 KB)

wyniki_oceny_formalnej_3.17_BIP (387.81 KB)