PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki oceny formalnej oraz wykaz złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

A
A

Prezydent Miasta Gdańska

ogłasza wyniki konkursu ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Do pobrania: 

Oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 14-16.01.2019 r., do Ogłaszającego konkurs do Sekretariatu Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Kartuska 5, II piętro. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność z oryginałem i opatrzone datą. Oświadczenia o niekaralności muszą być dostarczone w oryginale, czytelnie podpisane.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie i miejscu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.