PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1352/19 PMG z dnia 27 sierpnia 2019 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

A
A

Wykaz ofert z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020, ogłoszonego Zarządzeniem
Nr 1352/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (324.58 KB)