PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert nr 1830-21 na rok 2022 - WRS - portale społecznościowe oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych

A
A

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1830/21 z 23 listopada 2021 r., organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej.
Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu. Oferent może do dnia 20 stycznia 2022 r. uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora, w Wydziale Rozwoju Społecznego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych, podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Do pobrania:

wykaz ofert 1830-21 (391.22 KB)