Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 515/22 z dnia 23 marca 2022r. r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 515/22 z dnia 23 marca 2022r. r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

A
A

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 515/22  PMG z dnia 23 marca 2022 roku organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego wraz z informacją o wynikach oceny formalnej.

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.
Organizacje w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 2, 4 i 5 maja 2022 r. ( w godzinach pracy Urzędu ) , mogą uzupełnić braki formalne w generatorze ofert witkac.pl oraz w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój
nr 205.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Do pobrania:

wyniki oceny formalnej Zarządzenie PMG 515 (153.65 KB)

Anna Stefańska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi