PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - domy i kluby sąsiedzkie

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1602/20 z dnia 20 listopada 2020 r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

A
A

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1602/20 PMG z dnia 20 listopada 2020 roku organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego wraz z informacją o wynikach oceny formalnej.

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.
Organizacje w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 23, 24 i 28 grudnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu (24 grudnia do godz. 14:00), mogą uzupełnić braki formalne w generatorze ofert witkac.pl oraz w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.


Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Do pobrania: 

Wykaz ofert zawierających braki formalne wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej (117.83 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy