PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 2064/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

A
A

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 2064/19 PMG z dnia 31 grudnia 2019 roku organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego wraz z informacją o wynikach oceny formalnej.

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.
Organizacje w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 30-31 stycznia oraz 3 lutego 2020 r. w godzinach pracy Urzędu, mogą uzupełnić braki formalne w generatorze ofert witkac.pl oraz w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Do pobrania: 

Wykaz ofert zawierających braki formalne wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej (195.05 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy