PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki oceny formalnej konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

A
A
Elżbieta Czekaj (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Referat ds. Mecenatu Kultury