PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty nabór partnerów w ramach otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ IV” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 .

A
A

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty nabór partnerów w ramach otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa na realizację
planowanego projektu pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ IV” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Zarządzeniem Nr 776/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2021 r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia
braków formalnych

Uzupełnienie braków formalnych musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty zamieszczenia ofert w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego przy Alei Grunwaldzkiej 238. Godziny pracy sekretariatu 7:30 – 15:30

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta
zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Oferta spełniająca kryteria formalne przekazywana jest do oceny merytorycznej.

 

Do pobrania: 

Wykaz ofert (315.85 KB)