PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wynik konkursu ofert na realizację w latach 2019 i 2020 zadania 3.13  z zakresu zdrowia publicznego

A
A

Wynik konkursu ofert na realizację w latach 2019 i 2020 zadania 3.13  z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Prezydent Miasta Gdańska

OGŁASZA

wynik konkursu ofert

zgodnie z Zarządzeniem Nr 894/19 PMG z dnia 11 czerwca 2019 roku

- dokonany na etapie oceny formalnej

 

Do pobrania: