PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1045/18 PMG z dnia 28 czerwca 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

A
A

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1045/18 PMG z dnia 28 czerwca 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Do pobrania: 

Wykaz ofert wraz informacją o wynikach oceny formalnej
Marcin Tryksza (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska