PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych w konkursie z zakresu rewitalizacji podobszarów objętych programem rewitalizacji, wraz z oceną formalno - prawną

A
A

Lista ofert, które podlegają uzupełnieniu pod względem wymagań formalno-prawnych, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Konkurs ogłoszony był Zarządzeniem Nr 260/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020r., oraz Zarządzeniem zmieniającym 378/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2020r.

Braki formalno-prawne można uzupełniać w dniach 14,15,16.04.2020r., w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Dopuszcza się także możliwość przesłania uzupełnień drogą mailową, zgodnie z §1 ust.2 pkt c, Zarządzenia 378/20PMP z dn. 20.03.20r.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: agata.stec-rachwal@brg.gda.pl, tel. 58 308 42 13. 

 
Dokumenty
Data publ. Nazwa dokumentu Pobierz
2020-04-10 Wyniki formalne
 
Pobierz [pdf]