PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1913/18 z dnia 21 listopada 2018 r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

A
A

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1913/18 PMG z dnia 21 listopada 2018 roku organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego wraz z informacją o wynikach oceny formalnej.
Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.
Organizacje w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach  8-10 stycznia 2019r. w godzinach pracy Urzędu , mogą uzupełnić braki formalne w generatorze ofert witkac.pl oraz w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu.


Do pobrania:

wyniki-oceny-formalnej_całość (406.96 KB)