PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej, konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 640/21

A
A

Wykaz ofert złożonych elektronicznie w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 640/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 maja 2021 r.

 

Wykaz ofert i ocena formalna (323.7 KB)

Ewa Pielak (0)
Biuro Rozwoju Gdańska