Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wykaz ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej - Kolonie, obozy i półkolonie...

A
A

Wykaz ofert złożonych elektronicznie w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 zgodnie z zarządzeniem Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r.

Do pobrania:
Wyniki oceny formalnej (342.91 KB)