PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

A
A

Wykaz ofert złożonych elektronicznie w ramach konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, zgodnie z zarządzeniem Nr 934/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r.

Do pobrania:
Wykaz ofert - ocena formalna (782.39 KB)