PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych elektronicznie w otwartym konkursie, zgodnie z zarządzeniem Nr 1375/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r.

A
A

Wykaz ofert z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1375/19 Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Do pobrania:
wyniki-oceny-formalnej (855.8 KB)