PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW, LEKARZY I PRZYJACIÓŁ OSÓB DYSFUNKCJAMI ROZWOJU "OKNO NA ŚWIAT"

A
A

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Kurs PJM dla terapeutów i wolontariuszy stowarzyszenia "Okno Na Świat", złożona przez STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW, LEKARZY I PRZYJACIÓŁ OSÓB DYSFUNKCJAMI ROZWOJU "OKNO NA ŚWIAT".

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 lipca 2021 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@gdansk.gda.pl.

 

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:

p. Dorota Klos  tel. 58/342-31-58

 

Plik do pobrania: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Okno na Świat (103.28 KB)