PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprostowanie oceny merytorycznej konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – ogólny 2

Sprostowanie oceny merytorycznej konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – ogólny 2
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza sprostowanie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonego na podstawie Zarządzenia 2304/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2022 r.,  w niżej wymienionych obszarach: 

17) Promocja i organizacja wolontariatu:

b) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji;

Do pobrania: 

Sprostowanie wyniki oceny merytorycznej 2304_22-2 (94.65 KB, pdf)