PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 179/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lutego 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 179/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lutego 2023 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Do pobrania:

rozstrzygnięcie zad 1 (123.97 KB, pdf)

rozstrzygnięcie zad 2 (123.85 KB, pdf)

rozstrzygnięcie zad 3 (129.16 KB, pdf)

rozstrzygnięcie zad 4 (128.37 KB, pdf)

rozstrzygnięcie zad 5 (127.48 KB, pdf)

 

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego.

Odwołania należy składać w systemie Witkac.pl w terminie 3 dni roboczych od opublikowania informacji o rozstrzygnięciu konkursu, tj. w dniach 10.03- 15.03.2023 r. 

 

Potwierdzenie złożenia odwołania należy dostarczyć do Ogłaszającego konkurs w:
- Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 - ul. Partyzantów 74 (pokój 103), 
- Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój 40), 
- Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 – ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacyjne) 
- lub przesłać na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, 
- lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: ePUAP/UMGDA/SkrytkaESP 
w terminie do 2 dni roboczych po złożeniu odwołania w systemie Witkac.pl. 
Decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu.