PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 – uzależnienia (dogrywka)

A
A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021

Do pobrania:

wyniki oceny merytorycznej konkursu dotyczące następujących zadań:

Oferty na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 podlegają procedurze odwoławczej. Odwołania należy składać w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 16-20.07.2021 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w dn. 21.07.2021 r. do ogłaszającego konkurs do Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.