PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – ochrona zdrowia psychicznego

A
A

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań w latach 2021 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Do obrania:

Rozstrzygnięcie konkursu (248.77 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego. Odwołania należy składać w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 12 - 14.01.2021 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia odwołania do ogłaszającego konkurs w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.