PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

A
A

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023.

Do obrania:

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego.