Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

A
A

Prezydent Miasta Gdańska

ogłasza częściowe rozstrzygnięcie konkursu

na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Do pobrania:

Oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 podlegają procedurze odwoławczej. Odwołania należy składać w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 09-11.01.2019 r. Potwierdzenie złożenia odwołania należy dostarczyć do sekretariatu Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 1 dnia roboczego po złożeniu odwołania w systemie Witkac.pl. do godz. 12.00.