PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

A
A

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach . w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020

Do obrania:

Rozstrzygnięcie konkursu (492.51 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego.