PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

A
A

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

Do obrania:
- Rozstrzygniecie konkursu (570.98 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego.