Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rozstrzygnięcie konkursu - Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem - w placówkach wsparcia dziennego

Do pobrania:
Rozstrzygnięcie konkursu (494.81 KB)