PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzeniem Nr 1817 PMG z dnia 18 listopada 2021 r. - integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  w niżej wymienionych obszarach: 

 

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

g) integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich;

 

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej 1817-21 (123.09 KB)