PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1819/21 PMG z dnia 18 listopada 2021 r. - integracja cudzoziemców oraz bezpieczeństwo ekonomiczne i zapobieganie zadłużeniom

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  w niżej wymienionych obszarach: 

5) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców: 

a) prowadzenie miejskiego centrum informacji i wsparcia imigrantów w Gdańsku. 

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

e) wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom

 

Do pobrania: 

Wyniki oceny merytorycznej 1819-21 (98.03 KB)