PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1818/21 PMG z dnia 18 listopada 2021 r. - działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; promocja i organizacja wolontariatu; działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Lider Dostępności)

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w niżej wymienionych obszarach: 

8) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn: 

a) w zakresie realizacji projektów wspierających osoby doświadczające przemocy i wzmacniających polityki i działania przeciw przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową;

 

9) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:  

c) Gdański Samorządowy Model SystemuTeleopiekiDomowej;  

 

17) Promocja i organizacja wolontariatu: 

c) realizacja inicjatyw związanych z Europejską Stolicą Wolontariatu;

 

20) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

a) wsparcie działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje- podnoszenie kompetencji i wspieranie organizacji w zakresie zapewnienia dostępności w realizowanych zadaniach – Lider Dostępności; 

 

Do pobrania: 

Wyniki oceny merytorycznej 1818-21 (105.69 KB)