PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Powołanie Komisji Konkursowej - Zarządzenie Nr 533/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2023 r.

Powołanie Komisji Konkursowej - Zarządzenie Nr 533/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2023 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzenie Nr 533/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2023 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska