PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 886/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej – uzależnienia (dogrywka)

A
A

ZARZĄDZENIE Nr 886/21 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 i ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Do pobrania: