Powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert

Powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzenie Nr 1409/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska