PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna"

A
A

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia (jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdańska) działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014, poz. 1146 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna" stanowiącego przedsięwzięcie realizujące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMG-G-S do 2020r. _ _Projekt jest przewidziany do dofinansowania w ramach Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy", Poddziałanie 5.4.1 „Zdrowie na rynku pracy - mechanizm ZIT" RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o konkursie (332.44 KB)
  2. Załącznik nr 1_Regulamin konkursu (868.97 KB)
  3. Załącznik nr 2_Wzór formularza ofertowego (901.97 KB)
  4. Załącznik nr 3_RPZ_CUKRZYCA (1.96 MB)

 

Andrzej Szkutnik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi