Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.

A
A

Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1518/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2019 r.

Do pobrania:
Rozstrzygnięcie konkusu (331.63 KB)