PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację w latach 2019 i 2020 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

A
A

Ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację w latach 2019 i 2020 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza ostateczne wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

 Zarządzenie Nr 1139/19  Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 lipca 2019 r.

Do pobrania: