PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 1906/18 PMG z dnia 16 listopada 2018 r.

A
A

Ogłoszenie wyników na realizację zadań zgodnie ogłoszonych w konkursie ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1906/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Do pobrania:

Ocena merytoryczna (1.5 MB)
Sprostowanie (287.3 KB)