PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej - WRS - dogrywka 2

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursuna realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  • 21) wspierania rozwoju społeczności lokalnej,
  • 8) współpracy ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców zachowań,
  • 26) realizacji założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej,
  • działania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Do pobrania: 

Wyniki konkursu
Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy